Czy uważasz się za znawcę poezji?

Jesteś dumny ze swojej wiedzy literackiej? Czy jednak ogranicza się ona tylko do utworów pisanych prozą, czy też sięga dalej?