Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Różne odcienie miłości w kulturze

Film o przyjaźni, bogini miłości na portrecie, piosenka Piotra Szczepanika...

Dwa piękne uczucia, bez których życie jest uboższe - miłość i przyjaźń. Czy wiesz, w jakiej formie te motywy przewijały się w kulturze?