Czy rozpoznasz te postaci literackie?

Czy na podstawie kilku luźnych faktów jesteś w stanie domyślić się, o jakim bohaterze literackim mowa?