Czy wiesz, jaki lekarz mógłby zlecić te badania?

Mammografia, EKG, cystoskopia, próba tuberkulinowa...

Czy znasz się na specjalnościach lekarskich na tyle dobrze, by odgadnąć, jakiego typu lekarz mógłby skierować na takie badania?