15 pytań, na które każda kulturalna osoba powinna znać odpowiedź

Głównym założycielem krakowskiego kabaretu literackiego „Piwnica pod Baranami” był... Autorem obrazów „Niepokój” i „Krzyk“ jest...

15 pytań dotyczących wszelkich dziedzin sztuki: literatury, muzyki, filmu, teatru, malarstwa.