10 prostych pytań, ale prawie każdy wpada co najmniej raz

Wirtuozem gry na jakim instrumencie był Louis Armstrong? W którym państwie leży Glasgow?

Ominięcie pułapki wydaje się niemal niemożliwe, ale właśnie słowo "niemal" jest tutaj kluczem.