Tylko co druga osoba przekracza połowę punktów - podejmiesz wyzwanie?

Przed Tobą prawdziwe wyzwanie! Przedstawiamy quiz z wiedzy ogólnej, w którym zdobycie kompletu punktów wymaga szerokich horyzontów i maksymalnej koncentracji.

Jesteś gotowy na to wyzwanie?

No to do dzieła!