Tylko 1% osób zdobywa 10/10 w tym quizie wiedzy ogólnej!

Czyim agentem jest James Bond? Ile przedsionków ma serce człowieka? Czym jest Google Chrome?

Różnorodność pytań w tym quizie niejednego zwodzi na manowce, a komplet punktów zdobywają naprawdę nieliczni!