TAK czy NIE? Odpowiedz w ciągu 5 sekund!

C2H5OH to wzór etanolu - tak czy nie?
Autorką powieści "Przeminęło z wiatrem" jest Jane Austen. Prawda czy fałsz?

Aby było nieco trudniej, dla wszystkich pytań masz limit czasu na odpowiedź.