Spróbuj zrobić mniej niż 3 błędy!

Ile jest przypadków w polskiej deklinacji? Organem jakiej władzy są Senat i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej?

Sprawdź, czy zmieścisz się poniżej granicy trzech błędów.