Quiz dla bystrzaków - tu łatwo nie będzie!

Który z apostołów był największym niedowiarkiem? Ile państw, które graniczą z Polską, ma dostęp do Morza Bałtyckiego?

Pytania w tym quizie wykraczają poza standardowy i prosty sprawdzian wiedzy.