Quiz z dwójką - czy nie dostaniesz dwói?

To będzie quiz wiedzy ogólnej, ale uwaga - quiz bardzo specyficzny, bo obracający się wokół jednego motywu: liczby dwa. Podejmiesz wyzwanie i spróbujesz uniknąć dwói na koniec?