Quiz dla amatorów pytań z wiedzy ogólnej  

Do jakiego kraju należy Ibiza? Dzielnice którego miasta wymienia w jednej ze swoich piosenek Maria Koterbska?

Spotkasz tu z pewnością pytania, nad którymi będziesz musiał solidnie pogłówkować. Dasz sobie radę?