Jak dobrze znasz herby polskich miast?

Czy wiesz, jakimi herbami identyfikują się poszczególne polskie miasta?