Doktryna którego starożytnego filozofa jest Ci najbliższa?

Platon, Arystoteles, Epikur i inni filozofowie - każdy z inną koncepcją i innym podejściem do etyki.

Który z nich wyrażał poglądy najbardziej przystające do Twojej postawy życiowej?