Czy zdobędziesz komplet punktów?

Zapraszamy do szybkiego quizu z wiedzy ogólnej. Z każdym przedstawionym zagadnieniem zetknąłeś się na pewno przynajmniej raz.

W którym państwie rozwinął się nurt stylistyczny rokoko? Gdzie występują mrówkojady?

Sprawdź swoją wiedzę!