Czy rozpoznasz aktora po hasłach-kluczach?

W każdym pytaniu są trzy hasła odnoszące się do trzech różnych ról jednego aktora bądź aktorki. Czy zdołasz odgadnąć, o kim mowa?