Czy na podstawie Twoich odpowiedzi zgadniemy, kiedy zdawałeś maturę?

Egzamin dojrzałości - jest zupełnie świeży w Twojej pamięci czy zdążyłeś już zapomnieć wszystko, co się z nim wiązało?

Przekonajmy się, czy po Twoich odpowiedziach prawidłowo wskażemy, kiedy zdawałeś maturę.