Czy zgadniesz, o której europejskiej stolicy mowa?

Odpowiedzi na te pytania nie wymagają odbycia uciążliwej podróży w czasie i przestrzeni. Tu wystarczy wiedza wyniesiona ze szkoły i trochę zainteresowania bieżącymi wydarzeniami.