10 podstępnych pytań - o komplecie punktów można tylko pomarzyć!

Zaszczytny komplet punktów? Eh, marzenie... ale przecież marzenia czasem się spełniają, prawda?

Jakiego rodzaju roślinami są sukulenty? Czy suma kątów wewnętrznych dowolnego równoległoboku leżącego na płaszczyźnie to 180 stopni?

Podziel się opinią!